bảng báo giá dây cáp điện lioa

bảng báo giá dây cáp điện lioa

Giá: 18.000.000 đ

Hãng sản xuất : LIOA
Bảo hành : 20 NĂM
Download

Bảng báo giá dây cáp điện lioa, nhà cung cấp dây cáp điện lioa bao gồm dây chống cháy, dây cháy chậm, dây tiếp địa, dây chống sét, dây cáp điện 1 pha, dây cáp điện 3 pha, đại lý dây cáp điện tại 106 trần phú hà đông, dây cáp điện tại 388 nguyễn trãi thanh xuân. ĐT 0982.05.77.99 -0916.587.597 Email: lioanhatlinh@gmail.com

Công ty nhật linh chuyên cung cấp

-dây cáp điện lioa 1 pha , 2 pha, 3 pha, 4 pha

-dây cáp điện tiếp địa

-dây cáp điện chống cháy

-dây cáp đơn, dây cáp đôi, dây cáp 3, dây cáp 4

Với nhiều chủng loại tiết diện khác nhau quý khách hãy gửi yêu cầu cụ thể cho chúng tôi qua mail:

lioanhatlinh@gmail.com DT: 024.33.541.042

DÂY ĐIỆN  RUỘT ĐỒNG BỌC NHƯA PVC-DÂY ĐÔI

STT CÁP ĐIỆN LIOA Pvc 300/500 GIÁ BÁN (vnđ/m)
1 2×0,75 mm 4048
2 2X1  mm 5027
3 2X1,5 mm 6952
4 2X2,5mm 11121
5 2X4 mm 16610
6 2X6 mm 24750

BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN 2 RUỘT (DÂY 2 PHA)

STT CÁP ĐIỆN LIOA HẠ THẾ 2 RUỘT DẪN  300/500V GIÁ BÁN (vnđ/m)
1 2×1,5mm 10208
2 2×2,5mm 14817
3 2x4mm 21032
4 2x6mm 28600
5 2x10mm  46530

BẢNG GIÁ DÂY CÁP 3 RUỘT 300/500v

STT CÁP ĐIỆN LIOA HẠ THẾ 3RUỘT DẪN  300/500V GIÁ BÁN (vnđ/m)
1 3×1,5mm 13112
2 3×2,5mm 19228
3 3x4mm 27720
4 3x6mm 39160
5 3x10mm  63140

 BẢNG GIÁ DÂY CÁP 4 RUỘT 300/500v

STT CÁP ĐIỆN LIOA HẠ THẾ 3RUỘT DẪN  300/500V GIÁ BÁN (vnđ/m)
1 4×1,5mm 16654
2 4×2,5mm 24530
3 4x4mm 36630
4 4x6mm 51700
5 4x10mm  82720

BẢNG GIÁ DÂY CÁP HẠ THẾ  CÁP ĐƠN 0,6/1KV

STT CÁP ĐIỆN LIOA HẠ THẾ CÁP ĐƠN 0,6/1 KV GIÁ BÁN (vnđ/m)
1 1×1 mm 3707
2 1×1,5mm 4686
3 1×2,5mm 10527
4 1×4 mm 12000
5 1x6mm 13321
6 1x10mm 20562
7 1x16mm 30800
8 1x25mm 47410
9 1x35mm 64130
10 1x50mm 88550
11 1x70mm 122980
12 1x95mm 168850
13 1x120mm 213290
14 1x150mm 272470
15 1x185mm 326260
16 1x240mm 427130
17 1x300mm 534380
18 1x400mm 702900

 BẢNG GIÁ DÂY CÁP HẠ THẾ  CÁP ĐÔI 0,6/1KV

STT CÁP ĐIỆN LIOA HẠ THẾ CÁP ĐÔI 0,6/1 KV GIÁ BÁN (vnđ/m)
1 2×16 mm 72710
2 2x25mm 106260
3 2x35mm 140800
4 2×50 mm 191400
5 2x70mm 262790
6 2x95mm 358380
7 2x120mm 452760
8 2x150mm 576840
9 2x185mm 689910
10 2x240mm 900900
11 2x300mm 1126730
12 2x400mm 1482910

 BẢNG GIÁ DÂY CÁP HẠ THẾ  CÁP 3 LÕI DÂY 0,6/1KV

STT CÁP ĐIỆN LIOA HẠ THẾ CÁP 3 lõi dây 0,6/1 KV GIÁ BÁN (vnđ/m)
1 3×16 mm 99770
2 3x25mm 149380
3 3x35mm 199760
4 3×50 mm 274560
5 3x70mm 378290
6 3x95mm 520850
7 3x120mm 656150
8 3x150mm 838310
9 3x185mm 1002980
10 3x240mm 1314170
11 3x300mm 1641310
12 3x400mm 2161610

 BẢNG GIÁ DÂY CÁP HẠ THẾ  CÁP 4 lõi dây 0,6/1KV

STT CÁP ĐIỆN LIOA HẠ THẾ CÁP 4 lõi dây 0,6/1 KV GIÁ BÁN (vnđ/m)
1 4×16 mm 128700
2 4x25mm 195250
3 4x35mm 263120
4 4×50 mm 362890
5 4x70mm 502370
6 4x95mm 690360
7 4x120mm 872740
8 4x150mm 1116500
9 4x185mm 1335180
10 4x240mm 1750980
11 4x300mm 2189660
12 4x400mm 2883540

DÂY CÁP ĐỒNG 3 PHA 4 DÂY– CÁCH ĐIỆN PVC

STT CÁP ĐIỆN LIOA (3+1) RUỘT DẪN 0.6/1KV CU/PVC/PVC  GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M)
1 3×16+10mm 118360
2 3×25+16mm 178530
3 3×35+16mm 229020
4 3×35+25mm 252010
5 3×50+25mm 321200
6 3×50+35mm 338910
7 3×70+35mm 442970
8 3×70+50mm 467170
9 3×95+50mm 609620
10 3×95+70mm 644160
11 3×120+70mm 780120
12 3×120+95mm 828630
13 3×150+70mm 964700
14 3×150+95mm 1011450
15 3×185+95mm 1175680
16 3×185+120mm 1221220
17 3×240+120mm 1532080
18 3×240+150mm 1593570
19 3×240+185mm 1647910
20 3×300+150mm 1924010
21 3×300+185mm 1978680
22 3×400+185mm 2498650
23 3×400+240 mm 2600950

 Quý khách hãy gửi yêu cầu cụ thể chủng loại dây cáp và số lượng dây cáp

qua địa chỉ mail: lioanhatlinh@gmail chúng tôi sẽ gửi lại báo giá cho quý khách trong thời gian sớm nhất.

bảng báo giá dây cáp điện lioa

bảng báo giá dây cáp điện lioa

Nội dung tab mới

Sản Phẩm Liên Quan